Tampere
22 Apr, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

MITEN MOTIVOIN ITSENI JA MUUT?Kirjoittanut: Mira Laine - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Richard Denny - Motivate to win – how to motivate yourself and others
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mikä saa meidät liikkeelle ja toimimaan kohti tavoitteita? Mitä tapahtuu, kun motivaatio ja inspiraatio sen myötä katoavat? Kuinka saan motivoitua itseni ja miten motivoin muita varsinkin silloin, kun en ole itse ”motivaatioflowssa”. Olen viimeviikkoina miettinyt paljon motivaation merkitystä omassa elämässä ja sitä, miten voisin ylläpitää motivaatiota. Luin aiheeseen liittyen Richard Dennyn kirjan ”Motivate to win – how to motivate yourself and others” ja kuuntelin Jake Thompsonin podcastin “How to maintain motivation to reach your goal”.

 

Richard Denny on koonnut helppolukuiseen kirjaan hyviä muistilistoja tärkeistä motivaatioon liittyvistä pointeista. Suosittelen kirjan lukemista, mikäli aihe puhuttelee sinua. Motivaatioon liittyy R. Dennyn mukaan tiettyjä sääntöjä, jotka on hyvä tiedostaa motivaatiota tarkasteltaessa. Tärkeimpiä näistä ovat mielestäni seuraavat: 1. Motivaatio vaatii tavoitteen, 2. motivoidaksesi muita sinun tulee olla itse motivoitunut, 3. motivaatio vaatii tunnustusta, 4. kehityksen näkeminen motivoi, 5. ryhmään kuuluminen motivoi sekä 6. motivoitunut olo ei ole koskaan pysyvä.

 

Ennen kuin minkäänlaista motivaatiota syntyy, tulisi olla jokin tavoite. Tavoitteen on syytä olla tärkeä ja sellainen, mihin haluaa oikeasti sitoutua. Mikäli työskennellään yhteisen tavoitteen eteen, on tärkeää, että kaikki asianomaiset ovat sitoutuneita tavoitteeseen. Toki tiettyyn projektiin sitoutuminen voi motivoida yksilöitä eri tavoin, mutta jollain tapaa yhteiseen tavoitteeseen tulee kuitenkin sitoutua. Joku voi saada motivaatiota tiimityöskentelystä, toinen lopputuloksesta ja kolmas uteliaisuudesta uusia asioita kohtaan.

 

Allekirjoitan myös sen, että motivoidakseen muita täytyy olla itse motivoitunut. Tavoitteen kirkastaminen ja myös tiimiläisten tunteminen helpottaa motivoimista. Jokaisen tulisi kirjoittaa projektin alussa omat motivaation ja inspiraation lähteet. Heikolla hetkellä näihin voisi palata ja yhdessä sitoa toiminta isompaan tavoitteeseen. Voi toki yrittää motivoida muita työntekoon, säännölliseen harjoitteluun, opiskeluun tai muuhun toimintaan mutta oman motivaation puuttuessa tulee kannustuksesta melko teennäistä.

 

Tavoitteen lisäksi toinen ehkä merkittävin huomio R. Dennyn listassa on mielestäni se, että kerran syttynyt motivaatio ei ole ikuista. Eli jossain kohtaa motivaatio sammahtaa ja tekeminen menettää hehkun. Tämä on kuitenkin se kohta, missä teot astuvat valokeilaan. Lukuisista kerroista, kun olen itse päättänyt aloittaa käsilläseisontaharjoitteet tai inspiroitunut ajatuksesta oppia espanjaa tai soittamaan kitaraa, on kaikki jäänyt lopulta ajatuksen asteelle, sillä teot puuttuvat. En ole saanut projektia kunnolla edes aluille, sillä ensimmäisen innostuksen jälkeen kitara jää nurkkaan, Duolingo muiden sovellusten jalkoihin ja treeniohjelmaan ei ole tullut lisättyä mitään käsilläseisontaa kehittävää harjoitetta. Ei siis ihme, että inspiroivat tavoitteet jäävät sanahelinäksi eikä tulosta synny.

 

Jake Thompson painottaa podcastissa amerikkalaishenkisellä motivaatiopuheella sitä, että tavoitteiden ja menestyksen taustalla ei ole kyse motivaation tunteesta. Tärkeintä on toimet, joita tehdään päivittäin tavoitetta kohti. Motivaation puute on tekosyy varsinaisten tekojen puutteelle ja tämähän käy järkeen, sillä jossain kohtaa alkuinnostuksesta kumpuava motivaatioaalto oletettavasti sammuu. Tämän jälkeen teot puhuvat puolestaan.

 

Merkittävimmiksi motivaation tukahduttajiksi nostetaan podcastissa esiin kolme asiaa, jotka myös R. Denny mainitsee kirjassaan. Näitä ovat 1. keskitytään siihen, kuinka kaukana tavoite on 2. tajutaan, että jokin asia olikin vaikeampaa kuin mitä ajatteli sen alun perin olevan sekä 3. keskitytään epäonnistumiseen ja siihen, mikä menee huonosti. Tunnistan nämä kaikki kolme asiaa omista projekteista, jotka ovat jääneet kesken. Sen sijaan vastaavasti positiivinen kokemus oli opinnäytetyötä työstäessä. Työskentelyn aikana toimme jatkuvasti esiin sen, kuinka paljon olemme saaneet aikaiseksi, miten pitkälle olemme päässeet ja vaikeuksien kohdalla lähtökohtaisesti ajatus oli, että selvitämme asian ja selviämme taas eteenpäin.

 

Todellisuudessa juttu ei olekaan motivaation tunteen jahtaaminen. Tavoitteita kohti mentäessä on tärkeää ensinnäkin selkeyttää oma tavoite ja määritellä tila tai jokin konkreettinen muutos, josta tietää, että tavoite on saavutettu.  Tämän jälkeen tulisikin keskittyä toimintaan eikä itse motivaation tunteen jahtaamiseen. Toki ajoittainen inspiraation tunne on hyvästä ja helpottaa työskentelyä, ja sen saamiseksi tuleekin kiinnittää huomiota siihen, kuinka pitkälle on jo päästy – ei siihen, kuinka kaukana mahdollinen maali on.

 

Lähteet:

Richard Denny. 2006. 3. painos. Motivate to win – how to motivate yourself and others.

Podcast: Jake Thompson “How to maintain motivation to reach your goal”

Kommentoi