Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Tuutorointi essee Kirjoittanut: Jeena Kantosalo - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Jeena Kantosalo & Micaela Erola 

Akateeminen essee 3ep 

 

Johdanto 

 

Kun syksyllä 2020 haimme tuutoreiksi, ei varmasti kenelläkään meistä ollut ihan täysin selvää mihin olimme matkalla. Uusia ihmisiä, oppeja, hienoja muistoja, kokemuksia, stressiä, kiirettä, naurua, iloa ja paljon kaikkea muuta. Meidät tuutorit oli jaettu tänä vuonna englanninkielisen ohjelman eli Entren tuutoreiksi (Jeena & Veikko) ja suomenkielisen ohjelman aloittavien opiskelijoiden tuutoreiksi (Micaela, Petra, Kolu & Oona). Hoidimme kuitenkin paljolti kaikki tuutorointiin liittyvät asiat yhdessä. Yhteensä aloittavia uusia opiskelijoita eli meille tuttavallisemmin esipinkkuja aloitti 2021 syksyllä yhteensä 60. Tuutorointi oli mahtava kokemus ja tässä esseessä käymme vähän tarkemmin läpi siihen liittyviä eri osa-alueita. Mutta tähän alkuun voin jo heti sanoa sen, että tuutoroinnissa ehdottomasti parasta oli se, että pääsi tutustumaan ihan huikeisiin uusiin opiskelijakavereihin!  

 

 

Tuutorointiin valmistautuminen 

 

Tuutorointiin valmistauduttiin hyvin. Saimme Tamkolta hyvät valmiudet aloittaa, kun uudet opiskelijat saapuivat. Meillä oli Tamkon puolesta kolme koulutus kertaa, ja lisäksi TTO piti meillä uusille tuutoreille tutustumisillan. Saimme myös Tamkolta tuutorin muistilistan ja tuutoripassin. Tuutorin muistilista sisälsi kaikkea hyödyllistä infoa TAMK:sta ja sen eri kampuksista. Siinä kerrottiin mm. parkkimaksuista TAMK:lla, YTHS ja Kelan toimivuudesta ja aukioloajoista, sekä Tamkon solun palveluista. Tuutoripassiin taas täytämme kaiken, mitä olemme tehneet orientoivilla ja sen jälkeen.  

 

Ensimmäisessä koulutuskerrassa tutustuttiin yleisesti tuutorointiin ja toisiimme ja kävimme läpi tuutori koulutuksen aikatauluja. Lisäksi teimme ryhmätyön, jossa vastasimme mm. kysymyksiin: ”Millainen on hyvä tuutori, ja mitkä ovat hänen vastuunsa?” ja ”Mitä vertaistuutori merkitsee uudelle opiskelijalle?”. Tutustuimme myös tuutorin rooliin. Millainen tuutori on? Tuutori on luotettava, aktiivinen, oma itsensä, vaitiolovelvollinen ja kärsivällinen. Tuutori puolestaan edustaa Tamkoa, itseään, omaa tutkinto-ohjelmaansa ja TAMK:a. Ja kaikkein tärkein kysymys, mitä tuutori tekee? Tuutori neuvoo ja ohjaa, edistää ryhmähenkeä, luo ilmapiiriä ja ottaa uudet opiskelijat vastaan.  

 

Toisessa koulutuskerrassa Tamkon hallitus esittäytyi meille. Kukin esittäytyjä kertoi tehtävistään ja vastuualueistaan. Tämän jälkeen tutustuimme opiskelijan hyvinvointiin, jonka jälkeen teimme siihen liittyvän ryhmätyön. Ryhmätyössä oli tarina opiskelijasta, jolla oli jokin ongelma. Esimerkiksi yhdelle ryhmälle osui tapaus, jossa uutta opiskelijaa syrjittiin. Harjoittelimme tehtävissä tuutorin roolia, miten tuutori voi missäkin tilanteessa toimia, ja kelta hakea apua, tai kenen apuun ohjata opiskelija.  

 

Kolmannessa koulutuskerrassa keksimme uusille opiskelijoille ryhmäyttäviä leikkejä. Emme vielä tienneet, olisivatko orientoivat päivät zoomissa vai läsnä, joten keksimme myös zoom leikkejä. Tämä jälkeen teimme Self Hack koulutuksen, jonka myös jokainen uusi opiskelija tulisi tekemään. Meidän tarkoituksemme oli olla mukana tulevassa Self Hack päivässä tukena ja esimerkin näyttäjän.  

  

 

Orientoivat päivät 

 

Tiistai: Tursaiden ensimmäisenä päivänä olimme TAMK:n pääkampuksella. Päivämme alkoi päävalmentaja Tanja Verhon esittäytymisellä. Tirri tenttasi meiltä tuutoreilta Proakatemian arvot läpi (joita emme tietenkään muistaneet), ja näin pääsimme heti rentoon tunnelmaan naurujen kera. Tämän jälkeen me tuutorit esittäydyimme, ja leikitimme tursaita tutustumisleikeillä. Tämän jälkeen oli lounas. Lounaan jälkeen pidimme tursaille IT-neuvonnan. Siinä käytiin läpi eri opiskeluympäristöjä, ja testasimme kaikkien tunnustun toimivuuden. Tämän jälkeen vuorossa oli kampuskierros ja kaupunkikierros.  

 

Keskiviikko: Sekoitimme suomi ja enkku tursaat keskenään ja aloitimme aamun tutustumisleikeillä. Meille on Proakatemialla tärkeää yhteisöllisyys, ja halusimmekin heti aloittaa molempien ryhmien ryhmäytymisen. Tämän jälkeen kävimme läpi, miten Proakatemialla opiskellaan. Lyhyen luennon jälkeen vastasimme opiskelijoiden kysymyksiin. Tämän jälkeen Proakatemian valmentajat esittäytyivät tursaille. Iltapäivästä oli lounas ja paja. Pajan aiheena oli ”valmiina seuraaviin viikkoihin”. Tursaat saivat kysellä kolme tuntia tuutoreilta ihan mitä vain, ja vastasimme parhaamme mukaan. Huomasi, että kysymyksiä oli paljon ilmassa, sillä kolmen tunnin aikana, kysymystulva ei loppunut.  

 

Torstai: Torstai oli melkoinen video päivä. Katsoimme päivän aikana erilaisia infovideoita kieliopinnoista, sekä Tamkon ja TTO:n toiminnasta. Ehdimme myös hieman leikkimään. Iltapäivällä leikimme lisää ja siinä ohessa Proakatemian päälliköt esittäytyivät ja kertoivat Proakatemialla pyörittämistä tiimeistään.  

 

Perjantai: Perjantaina oli opiskelijoiden Self Hack. Self Hackin tarkoituksena on tutustua paremmin itseensä ja muihin.  

 

Tuutoroinnin ylläpitämistä 

Tuutorin tehtäviin kuuluu nähdä tursasryhmäänsä myös orientoivien jälkeen joka kuukausi. Tämä tulee automaattisesti Proakatemialla vastaan yhteisöllisyyden ja yhteisten tapahtumien myötä, mutta olemme järjestäneet tuutorien kesken tursaillemme myös muuta kivaa ohjelmaa orientoivan viikon jälkeen. Olemme järjestäneet esimerkiksi olympialaiset ja kämppäapprot. 

 

 

Opit & kopit itselle ja tiimille  

 

Tuutorointi oli hyvää harjoittelua monelta eri osa-alueelta. Tuutoroinnista jäi paljon käteen niin itselle tulevaisuuteen vietäväksi, mutta myös tiimille. Sain itse harjoitettua hyvin mm. Johtamisen taitojani, aikataulutusta ja organisointia, luovien ratkaisuiden keksimistä ja hankaliinkin kysymyksiin vastaamista / asioista selvää ottamista.  

 

Tuutorointi on pitkälti aluksi uusien opiskelijoiden ohjaamista ja neuvomista niin koulu- kuin myös monissa muissakin asioissa. Huomasin itse konkretiassa sen, kuinka vaikeaa on ohjata isoa porukkaa samanaikaisesti. Esimerkiksi, kun pitää kertoa ohjeita tulevasta kaikille, on melkeinpä mahdottomuus, että kaikki kuulevat/ymmärtävät sen asian siltä yhdeltä istumalta. Opin siis sen, että kertaus on opintojen äiti näin kliseisesti sanottuna. On tärkeää isoille ryhmille toistaa asiat niin että varmasti kaikki kuulee ja sisäistää tärkeät tiedotettavat asiat. Otin myös käyttöön tavan, että kirjoitin saman asian vielä mustalla valkoiselle joko Teamsiin, Whatsappiin tai molempiin kaikkien nähtäväksi. Tämä on myös ollut silmiä avaava oppi tiimiämme koskien, sillä meitäkin on 20 henkilöä, joten ei tiedottaminen ja tiedonkulku ole aina niin helppoa. Orientoivien päivien aikana tuli niin paljon kaikkea uutta tietoa, että ne ovat myös tärkeä olla jossakin ylhäällä.  

 

Aikataulu ja organisointi oli orientoivien viikkojen yksi isoista opeista. Meille tuli suoraan runko minkä mukaan aikataulutus tehtiin, mutta suunnittelimme yhdessä tarkemman aikataulun Proakatemialla olleille orientoiville päiville yhdessä valmentajien Tarun ja Tirrin kanssa. Aikataulussa pysyminen, kaikkien tarpeellisten asioiden läpikäyminen ja tarvittavat tauot olivat tuutoreiden vastuulla. Täytyi todella järjestelmällisesti pitää itsellä tiedossa päivien aikataulu ja läpikäytävät asiat, jotta päivistä saatiin sujuvat. Koen, että orientoivien päivien aikana organisointi ja monet muuttuvat tekijät olivat välillä todella stressaavia mutta myös opettavaisia. Tein todella huolellisen kalenterin itselleni kaikista päivän tapahtumista, mutta muuttuvien tekijöiden vuoksi huomasin, että välillä menin hieman sekaisin, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Tätä jälkikäteen pohdittuani tajusin, että tuollaisissa tilanteissa on hyvä vetää hieman happea ja tarkistaa päivän kulku uudestaan ja vielä tupla varmistaa, että muutoksista huolimatta tärkeät asiat tulee käytyä lävitse. Pidin itse omaa paperi kalenteria mukana koko orientoivat päivät, johon olin kirjoittanut kaiken oleellisen ja koen että se toimi hyvin siihen asti, kun aikataulut pysyivät sen mukaisina. Jatkossa tällaisissa hektisissä tilanteissa voisi olla syytä miettiä jotakin muuta vaihtoehtoa, kuten esimerkiksi ihan Word tiedosta tai puhelimessa olevaa kalenteria, jota on sitten helpompi muokata lennosta.  

 

Kysymyksiä tuutoreille tuli paljon, niin kuin olettaakin saattoi. Aluksi olin hieman kauhuissani kaikista mahdollisista kysymyksistä mitä pinkut voivatkaan keksiä kysyä, koska itselle korona-ajan opiskelijana monet asiat on jäänyt hieman pimentoon. Koen kuitenkin, että koko tuutoriporukkamme selvisi tästä koitoksesta maineikkaasti. Opin taas itsestäni sen, että asiat joihin et osaa heti vastata, kannattaa selvittää mahdollisimman pian tai vähintään kirjoittaa ylös, sillä muuten ainakin itselläni ne unohtuvat. TAMKO:lta saamamme tuutorin muistilista toimi hyvin aina kun eteen tuli kinkkisiä kysymyksiä mihin ei vastausta heti tiennyt. Käytin tuutorin muistilistaa myös paljon etukäteen opiskeluun ja sain sieltä itsellenikin tärkeää ja oleellista tietoa.  

 

Tuutoroinnin aikana huomasi sai myös pieniä “henkilöstöjohtamiseen” liittyviä oivalluksia, vaikka varsinaista johtamista tuutorointi ei olekaan. Oli mielenkiintoista huomata miten eri ihmiset reagoivat eri asioihin eri tavoin, ja miten jotkut tavat toimia tuntui joillekin todella hyviltä, kun samalla ne olivat jollekin toisille erittäin uuvuttavia. Esimerkiksi tutustumisleikeistä saimme palautetta, että niitä oli liikaa, kun taas toiset sanoivat, että niitä oli liian vähän. Huomasin taas oppivani lukemaan ihmisiä paremmin. Oli kiva päästä harjoittelemaan omia “ryhmänveto taitoja” orientoivien päivien aikana. Huomasin taas myös sen, miten eri tavalla ihmiset lähestyvät kysymysten ja ongelmatilanteiden kanssa. Joillekin on selkeästi luonnollisempaa tulla kysymään mieltä askarruttavista asioista, kun toisille. Tämän takia on mielestäni myös tärkeää itse tuutorina tarjota mahdollisuus keskusteluihin ja kysymysten kysymisiin.   

 

 

  

Pohdintaa  

Tuutorinti jatkuu vielä ensi kesälomaan asti. Se ei siis ole todellakaan vielä ohi, mutta puolet tuutoroinnista on jo taputeltu. Tuutorointi on ollut rankkaa ja opettavaista, mutta ennen kaikkea sen arvoista. Jokaisen orientoivat päivän jälkeen uni tuli heti, kun vain silmänsä laittoi kiinni. Paljon infoa ja apua tuli uusille tursaille annettua, mutta myös koko ajan oppi itse lisää. Aloitimme kuitenkin omat opintomme korona-aikana, ja olemme olleet pääsääntöisesti zoomissa, siksi myös meille tuutoreille valui jatkuvasti lisää tietoa jostain. Parasta tuutoroinnissa on uusiin ihmisiin tutustuminen ja uusien opiskelijoiden olon mukavaksi tekeminen. On ilo nähdä, että kaikki uskaltavat lähteä mukaan tutustumaan, ja kukaan ei jää ulkopuoliseksi. Oli myös mukavaa, että tursaille saatiin järjestettyä TTO:n tursas tapahtumia, sekä Tamkon legendaariset tursajaiset. Kun me tuutorit aloitimme, vietimme tursajaiset harmillisesti zoomissa, joten oli mukava nähdä tuutorin roolista tämä tapahtuma läsnä.  

 

Tuutoroinnissa saat myös kehitettyä erilaisia taitojasi. Varsinkin sosiaaliset taitosi kehittyvät, myös paineensietokyky ja tietämättömyyden tunne olivat vahvasti esillä orientaatio viikolla. Myös kuuntelun taitosi paranee, ja sitä myötä koko dialogitimanttisi hioutuu yhtä paremmaksi. Lisäksi on hyvä muistaa, että opiskelemme yrittäjyyden lisäksi tiimijohtamista. Tuutorina et varsinaisesti johda ketään, mutta kehität silti johtamisen taitojasi jatkuvasti ohjaamalla ja auttamalla muita.  

 

Haimme tuutoreiksi, koska halusimme haastaa itseämme ja saada uusille opiskelijoille hyvän mielen, unohtamatta mahtaviin ihmisiin tutustumista. Tämän kaiken saimme. Kaiken kaikkiaan tuutorointi kannattaa ja sitä voi suositella kaikille! 

 

 

Lähteet: 

Korhonen, E., Tuckett, A. & Yrjölä, J. 2021. Tuutorikoulutuksen diat 

Tamko. 2022. Tuutorin muistilista. 

Kommentoi