Tampere
20 May, Monday
13° C

Proakatemian esseepankki

Mindset – Menestymisen psykologiaKirjoittanut: Jan Sihvonen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mindset: menestymisen psykologia
Carol S. Dweck
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Millaisen ajattellumallin tarvitset niin henkilönä, organisaationa tai tiiminä menestyäksesi ja oppiaksesi?  Carol S. Dweckin kirja, Mindset – menestymisen psykologian auttaa ymmärtämään paremmin itseään, omaa toimintaansa ja kuinka saavuttaa haluamansa. Kirjan on kirjoittanut arvostettu Stanfordin yliopiston psykologian professori ja tietokirjailija Carol S. Dweck. Vaikka kirja pohjautuu useisiin tieteellisiin tutkimuksiin, on se silti helposti lähestyttävää, ajatuksia herättävää ja ymmärrettävää luettavaa. Itse päädyin kirjan pariin Veijon ja apuvalmentaja Petterin suosituksesta.

Carol jakaa ihmisten ajattelumallit kahteen, tilanteesta riippuen, joko kasvun (growth mindset) tai muuttumattomuuden asenteeseen (fixed mindset). Muuttumattomuuden asenteelle on tyypillistä pelata omalla mukavuusalueella, jo osatuilla taidoilla, sekä epäusko omiin kykyihinsä kehittyä ja pelko epäonnistua. Kasvun asenteen omaava on valmis yrittämään uudelleen epäonnistumisista huolimatta ja hänellä on halu oppia. Asenteet vaikuttavat omiin mahdollisuuksiimme enemmän kuin lahjakkuus tai luonteenpiirteet. Näiden yksinkertaisten mielen toimintamallien ymmärtäminen voi auttaa muuttaa elämäämme mielekkäämmiksi, sekä saavuttamaan haluamamme ja täyden potentiaalimme.

Muuttumattomuuden asenne (fixed mindset)

Muuttumattomuuden asenteelle tyypillistä on ajatella, että meillä on jo tietyt taidot ja ominaisuudet syntymästä asti, joihin emme pysty vaikuttamaan. Perfektionismi nostetaan yhdeksi muuttumattomuuden asenteen ominaispiirteeksi. Perfektionistien usein halutessa olla virheettömiä, sekä näyttävän hyviltä ja menestyviltä. Heille saavutukset ovat oman kyvykkyyden osoittamista. He eivät halua lähteä kokeilemaan uutta epäonnistumisenpelon seurauksena.

Meidän täytyisi olla valmiita jo nyt, emmekä salli itsellemme tulla joksikin. Emme uskalla nousta lavalle tai esiintyä, koska meitä hävettää epäonnistua, mutta kuinka voimme koskaan tulla paremmiksi, jos emme ikinä ota ensimmäistä askelta? Tämän ei kuitenkaan ole synnynnäinen ominaisuus. Esimerkkinä me kaikki, jotka joskus olemme olleet lapsia. Lapset opettelevat elämänosa-alueiden vaikeimpia asioita, kuten puhumista ja kävelemistä. Lapset vähät piittaavat epäonnistumista, muiden naurusta ja he ruhjeista huolimatta jatkavat päämäärätietoisesti eteenpäin. Voidaan siis olettaa, että muuttumattomuuden asenne on myöhemmin ja ulkoapäin opittu ajattelumalli.
– ”Jos olet jotain, kun menestyt. Mitä olet silloin kun epäonnistut?”

Kasvun asenne (growth mindset)

Kasvun asenteen omaava ajattelee, että mahdollisuudet tehdä, oppia ja saavuttaa ovat lähes rajattomat. Omista kokemuksista ja epäonnistumisista pyritään ammentamaan tietoa ja oppeja tulevaa varten. Epäonnistumiset eivät lamaannuta, vaan toimivat polttoaineena ottaa opiksi ja tehdä paremmin. Muuttumattomuuden asenteella ajatteleva haluaisi olla huipulla jo nyt, kun taas kasvun asenteella ajatteleva nauttii matkasta kohti huippua, jolloin itse prosessi on tärkeämpi kuin saavutus. Päämäärää ei ehkä koskaan saavuteta tai se muuttuu matkanvarrella, mutta se luo kuitenkin merkityksellisyyden tunnetta. Siksi kasvun asenteelle tyypillistä on halua oppia uutta ja kehittyä. Vaikka kasvun asenteelle olennaista on kova työ ja harjoittelu, ei sen tulisi muodostua suoritteeksi.
– ”Kasvun asenne sallii ihmisen rakastaa sitä mitä hän on tekemässä”

Pohdinta

Monilla meistä saattaa olla piirteitä molemmista ajattelumalleista tapauskohtaisesti. Esimerkiksi henkilö voi uskoa oppivansa matematiikkaa, kunhan tarpeeksi harjoittelee, mutta ei halua harjoitella soittamaan pianoa, koska luule ettei omaa tarpeeksi sävelkorvaa. Mielestäni tästä syystä on tärkeää kokeilla rohkeasti uusia asioita, mieluusti useammin kuin kerran ja panostaa asioihin, joihin aito mielenkiinto herää.

Kirja nousi yhdeksi suosikeistani ja suosittelen sitä kaikille, jotka haluavat kehittää ja johtaa itseään tai vaikuttaa ympäröivään yhteisöön kuten esimerkiksi meillä omaan tiimiin Proakatemialla. Mielestäni on myös tärkeää, että tulevana yrittäjänä osaa suhtautua virheisiin ja epäonnistumisiin oikein. Proakatemia tarjoaakin mahtavat puitteet ja avoimen ympäristön itsensä haastamiseen, kasvamiseen ja epäonnistumisista selviämiseen.

Lähde:

Dweck, Carol S. 2007. Mindset – Menestymisen psykologia – Kuinka voimme toteuttaa piileviä kykyjämme?. 2016. Viisas elämä.

Kommentoi