Tampere
29 May, Wednesday
21° C

Proakatemian esseepankkiKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kirjoittajat: Miikka Koskinen ja Mari Helttunen
Omatuntotalous

Vastuullinen kuluttaminen, eettisyys ja kestävän kehityksen valinnat ovat tänä päivänä monen meidän huulilla. Se nousee esiin erilaisissa kiitospuheissa julkisuuden henkilöillä, koska käytämme luonnonvaroja enemmän kuin se antaa myöden. Nykyään kuluttajalla on mahdollisuus valita tuotteita ruokakaupassa tarkoin, koska valinnanvaraa on erittäin paljon. 1930-luvulla ei käytetty termiä eettinen kuluttaminen lainkaan, koska taloudellinen niukkuus ajoi ihmiset eettisiin valintoihin. Siihen aikaan ihmiset eivät voineet omistaa samasta kenkäparista neljää eri väriä tai päättää, että tänään on pizzapäivä. Sen mukaan elettiin mihin omat varat riittivät.
Nykyajan taloudellinen vauraus on ajanut ihmiset siihen, että tavaraa on paljon niin kotona kuin kaupassa valittavana. Puhumme paljon eettisestä kuluttamisesta, koska se on tarpeellista luonnonvarojen säästämisen kannalta. Tietoisuuden lisääminen ihmisten keskuudessa on tärkeää, jotta me kaikki ottaisimme vastuun tästä maapallosta.

Kuluttajan eettiset valinnat

Kaikki meistä ostaa ja kuluttaa tuotteita päivittäin, koska se on perusedellytys ihmisen hengissä pysymiselle. Eettiseen kuluttajuuteen kuuluu olennaisena osana positiivinen ostaminen, joka tarkoittaa eettisemmin tuotettujen tuotteiden suosimista ja ostamista. Positiivinen ostaminen on siis eettisen kuluttajuuden tärkein muoto, koska se tukee suoraan myös edistyksellisiä yrityksiä.
Lompakollasi näytät nimittäin näkemyksesi haluamastasi maailmankuvasta.

Kuluttaminen on politiikkaa

Politiikalla pyritään vaikuttamaan kehittymiseen ja menestykseen, jotta maailma olisi hyvä paikka asua jatkossakin. Kun sinä kulutat tuotteita ja erilaisia palveluita, on sillä suoravaikutus yhteiskunnan kehittymiseen ja menestykseen. Esimerkiksi tekniikka kehittyy jatkuvasti, koska se pyrkii vastaamaan johonkin tarpeeseen tai kysyntään. Yhteiskunnassa me tuiki tavalliset ihmiset siis synnytämme kuluttajapolitiikan, joka taas vaikuttaa erilaisiin lainsäädäntöihin, jotka asettavat rajoja ja suuntaviivoja erilaisille kulutuskäyttäytymisille.
Tämä ainakin herätti meissä paljon ajatuksia siitä, että me kuluttajat olemme niitä, joiden tarpeisiin yrittäjä pyrkii vastaamaan. Yrittäjän palveluiden ja tuotteiden laajuuteen vaikuttavat myös erilaiset lainsäädännöt, joita kannattavan liiketoiminnan on noudatettava.

Kuluttaminen on hankalaa

Niin kuin aikaisemmin mainitsimme, että nykyajan taloudellinen vauraus on ajanut ihmiset tavaran paljouteen niin kotona kuin kaupassakin. Ihmisen on siis hankala olla vastuullinen kuluttaja, koska nykyajan normeihin kuuluu, että on paljon vaihtoehtoja asiasta riippumatta. Tämä on ymmärrettävää, mutta samalla myös hyvin harmillista. Isojen markettien tuotevalikoimaviidakossa monesti tulee pohdittua, että kuinka paljon tuotteita menee kaupaksi ennen viimeistä käyttöpäivää. Toki täydet hyllyrivit näyttävät hyviltä ja niistä saa ajatuksen, että ostajalla on mahdollisuus valita. Onko tämä kuitenkin eettisesti hyvä asia? Mielestäni ei, koska ylijäämä kasvaa koko ajan.

Yrittäjän eettisten valinnat

Yritykselle on tietenkin oma vastuunsa tässä kaikessa, kun puhumme eettisestä kuluttamisesta. Eettinen yritys tarkoittaa sitä, että yritys on vastuullinen, avoin ja ekologinen. Emme siis puhu ainoastaan ekologisuudesta tai ympäristöllisistä asioista. Eettisyys on monen tekijän summa, jota voidaan mitalla monella eri mittarilla. Eettisen yrityksen on tärkeää seistä aina sanojensa ja lupauksiensa takana. Eettinen toiminta on monesti yritykselle kalliimpaa, koska se käyttää ekologisempia materiaaleja ja toimii eettisemmin kuin laki vaatii. Eettinen yritys ei ota halvinta tarjousta, vaan pyrkii löytämään mahdollisimman eettisen yhteistyökumppanin.
Yhteiskuntavastuu
Yritysten yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden ja päämäärien huomioimista ja toteuttamista yritystoiminnassa” (Suomen YK-liiton www-sivut 2016). Yhteiskuntavastuu on yksi huomattavimmista yritystoimintaa kehittäneistä ilmiöistä. Aiemmin yhteiskuntavastuu oli johtoportaan yleisen tason keskustelua, mutta nykyään yhteiskuntavastuu tarjoaa jokaiselle yritykselle yhteiskun- nalliset yleisperiaatteet ja – tavoitteet, joiden mukaan toimia. Yhteiskuntavastuu on Suomessa vielä suhteellisen uusi käsite, sillä sen kehitys sai alkunsa vuonna 2001 Elinkeinoelämän keskusliiton toimesta. (Jussila 2010, 7-8.) Yhteiskuntavastuuseen sisältyy kolme kohtaa, jotka ovat: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu.

Taloudellinen vastuu:

Taloudellinen vastuu on näistä kaikista se kaikista itsestään selvin, koska yrityksen tarkoituksena on totta kai tehdä voittoa itselleen ja sijoittajilleen. Osinkojen maksun ja pääoman arvon nostamisen lisäksi yrityksen tulee huolehtia rahoittajiensa tarpeista. Pankkien myöntämät rahoitukset yrityksille ovat niiden elinehto, joten rahoituslaitosten pitäminen tyytyväisenä korkoja ja lyhennyksiä maksamalla on yrityksissä pääsääntöisesti huolellisesti suunniteltua. Muut osiot taloudellisessa vastuussa ovat työllistäminen ja verojen maksu. Taloudellisen vastuun keskeinen tavoite on saada yritykset luomaan taloudellista hyvinvointia yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä.

Sosiaalinen vastuu

Yrityksen sosiaalisen vastuun keskeisin kohden on tietenkin oma henkilöstö, jonka avulla yritys pyörii. Tähän kuuluu se, että yritys pitää huolta oman henkilöstön hyvinvoinnista, työturvallisuudesta sekä osaamisen kehittämisestä. Asiakkaan näkökulmasta sosiaalinen vastuu näkyy tuotteiden kestävyydestä ja turvallisuudesta. Tähän liittyy myös asiakkaiden palvelu, joka toimii eettisellä tavalla. Eli ei myydä tuotetta väkisin, vaan myydään jos asiakas sitä tarvitsee. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu lisäksi avoin kanssakäyminen sidosryhmien kanssa ja yhteistyön kehittäminen.

Ympäristövastuu

Tätä kohtaa olemmekin jo aikaisemmin käyty läpi tekstin alussa hieman. Eli tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että yritys pyrkii toimimaan ympäristöystävällisesti ja ekologisesti. Vastuun ottaminen ympäristöstä ei tarkoita ainoastaan, että lajitellaan roskat. Se on monen tekijän summa ja sen on näyttävä asiakkaalle niin tuotteissa, kun palvelussakin. Ekologisuus on nykyään suuri kilpailutekijä, koska kuluttajat ovat entistä tietoisempia ilmastonmuutoksesta.

Pohdinta

Eettiset periaatteet ohjaavat nykyään todella paljon yrityksen liiketoimintaa, jonka takia asiasta kannattaa olla hyvin kartalla. Nykyajan markkinoilla ekologisuus on kilpailuvaltti, johon yritykset panostavat entistä enemmän. Maailman nykytilanne ajaa siihen, että ympäristöystävällisyys ja yleensäkin eettiset periaatteet ovat melkein jopa välttämättömyyksiä. Yritys, joka ei toimi eettisillä periaatteilla ei luultavasti myöskään menesty markkinoilla.

Tulevaisuudessa, kun valmistumme itse koulusta ja alamme etsiä uutta työpaikkaa tai perustamme omaa yritystä kannattaa olla perillä tästä aiheesta. Yritykset etsivät työntekijöitä, jotka ovat tietoisia eettisistä periaatteista ja näemme sen myös ehdottomasti etuna työntekijälle itselleen. Omaa yritystä perustaessa täytyy yrityksellä omat periaatteet, joiden mukaan yritys toimii. Visio ja yrityksen tavoite on olennainen osa menestyvää liiketoimintaa, jonka yhteydessä pitää ottaa huomioon yrityksen eettiset periaatteet. Ilmastonmuutos on koko ajan ihmisten huulilla enemmän ja huoli ympäristömme tilasta kasvaa, jonka myötä myös ihmisten tietoisuus. Näemme, että tulevaisuudessa ympäristöystävällisyys näyttelee entistä suurempaa osaa erilaisissa yrityksissä. Tällä hetkelle ekologisuus on todella näkyvä asia monilla aloilla, mutta on myös paljon aloja, joissa se ei näyttele vielä suurta osaa. Tulevaisuudessa saattaa kuitenkin näkyä.

Kommentoi