Tampere
24 May, Friday
22° C

Proakatemian esseepankki

Voittamisen anatomiaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Aki Hintsan Voittamisen anatomia on yksi parhaimmista tänä syksynä lukemistani kirjoista. Kirjaa on mielenkiintoista lukea, sillä siinä tapahtumia peilataan niin huippu-urheilijoihin kuin huippujohtajiin. Todellisuudessa kaikki Hintsan luettelemat opit pätevät ihan kenelle tahansa, mutta onhan se mielenkiintoisempaa kertoa tunnettujen F1-kuskien tarinoita, jotka kaikki tietävät. Lisäksi kirjan oppeja tukee sekä lääketiede että pitkän uran tehnyt lääkäri, mikä tekee kirjasta uskottavan ja oppeja ihan oikeasti tulee ja paljon!

 

Kirjassa lähdetään liikkeelle Hintsan nuoruusvuosista, kun hän itse oli vielä lupaava tuleva jääkiekkoilija. Haaveet jääkiekkourasta kaatuivat koulutusta arvostavan isän vuoksi ja Hintsa päätyi lopulta opiskelemaan lääkäriksi. Kirjaa lukiessa herää välillä ajatus, miten yksi mies voi keretä tekemään ja auttamaan niin montaa ihmistä. Toki ihmisten auttaminen oli Hintsan elämäntyö ja kirjan sivuilla käydään läpi kymmeniä vuosia, mutta silti se auttamisen määrä laittaa ihmisen miettimään. Kirja herättelee miettimään, kuinka minä haluan tämän elämän elää niin, että tekemälläni työllä olisi syvempi tarkoitus.

 

Kirjassa esitellään jo alkumetreillä projektinhallinta- työkalu, jota Hintsa soveltaa ja syventää myöhemmin palvelemaan myös ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.  LFA (logical framework approach) – työkalu on kehitetty 1960-luvulla Yhdysvalloissa, mutta Hintsa törmää siihen Etiopiassa, jossa Fida (humanitaarinen avustusjärjestö) hyödyntää sitä toiminnassaan.  LFA:n tarkoitus on lyhyesti sanottuna purkaa mikä tahansa ylittämättömän isolta tuntuva projekti pieniin loogisiin osatavoitteisiin ja laatia niistä jokaiselle konkreettinen toimintasuunnitelma.  Ensin mietitään päätavoite ja sen jälkeen siihen johtavat osatavoitteet suurimmasta pienimpään. Kirjassa esimerkkinä toimii Fidan toteuttama projekti, jossa tavoitteena oli lopettaa 1990-luvun loppuun mennessä tyttöjen ympärileikkaus Etiopiassa. Tyttöjen ympärileikkaus aiheutti monille suurta kärsimystä, mutta Fidassa tiedettiin, etteivät he saisi sitä heti loppumaan. Niinpä suurempi tavoite kirjattiin ylös ja tavoitetta kohti lähdettiin etenemään pienin askelin. Tästä työkalusta Hintsan kehittelemä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnnin konsepti sai alkunsa.

 

 

Hintsalle LFA- työkalu ei ollut riittävä. Ihminen on kokonaisuus, joten pelkkä yhden kokonaisuuden hallitseminen ei riittäisi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Usein keskitytään vain yhteen osa-alueeseen, kuten fyysiseen kuntoon ja unohdetaan kokonaiskuva. Hintsa ei usko virheettömän elämän tavoitteluun. Sen sijaan pitäisi pyrkiä tasapainoisen ja tarkoituksenmukaiseen elämään. Millainen panostus on järkevää tavoitteiden saavuttamiseksi? Millaista ruokavaliota kannattaanoudattaa? Miten paljon ja millaista liikuntaa olisi hyväharrastaa? Se, mikä on tarkoituksenmukaista maratonin maailmanennätystä havittelevalle, olisi valtaosalle ihmisistä täyttä hulluutta; energian tuhlausta ja jopa vaarallista.

 

Lääketieteen, oman kokemuksen ja LFA:n kautta Hintsa kehitteli oman mallinsa menestykseen: CIrcle of Success. Hintsan mielestä kokonaisvaltaisen hyvinvointiin kuuluu kuusi eri osa-aluetta; yleinen terveys, biomekaniikka, fyysinen aktiviisuus, ravinto, lepo ja henkinen energia. Kun nämä kuusi osa-aluetta on riittävällä tasolla, ihmisen hyvinvointi lisääntyy. Hyvinvointi ei ole osiensa summan, vaan tulo. Ongelmat yhdellä osa-alueella saattavat vaikuttaa suuresti muihinkin osa-alueisiin.

 

Circle of Succes, eli Menestyksen ympyrä, lähtee kuitenkin liikkeelle Coresta. Coren muodostaa ihmisen vastaukset kolmeen kysymykseen:

  • Tiedätkö, kuka olet?
  • Tiedätkö, mitä haluat?
  • Hallitsetko omaa elämääsi?

 

Ensimmäinen kysymys kartoittaa ihmisen identiteetin. Toinen vastaus tulisi kertoa siitä, minkä ihminen kokeen oman elämänsä tarkoitukseksi. Kolmas kysymys tutkii mahdollisia esteitä omien pyrkimysten mukaiselle elämälle.

Ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena ei ole selvittää ihmisen ikää, ammattia tai asuinpaikkaa. Kysymys on syvällinen kysymys, johon Hintsa uskoo vastausten löytyvän ihmisen arvoista. Vahva minuus, eli identiteetti, ei voi perusta mihinkään sellaiseen mikä on mahdollista ottaa sinulta pois.

Toinen kysymys kartoittaa omia tavoitteita ja unelmia. Näitä tarkastelemalla voi herätä huomaamaan, että tavoitteet ja omat arvot riitelevät keskenään ja repivöt ihmistä eri suuntiin. Perhekeskeinen ihminen voi huomata käyttävänsä kaiken aikansa omaisuuden kartuttamiseen ja uralla etenemiseen juuri tärkeimmän arvon, eli perheen kustannuksella. Hintsa toteaakin, että tavoitteet tulisi pohjautua arvoihin, ei toisinpäin. Hahmotellakseen vastausta apukysymyksinä voi toimia:

  • Oletko tyytyväinen siihen, mihin käytät aikasi?
  • Ovatko tavoitteesi pysyviä, vai vaihtuvatko ne usein?
  • Vaikuttavatko muiden päätökset ja valinnat voimakkaasti omiisi?
  • Tiedätkö mikä ”seuraava askel” elämässäsi on?

 

Kolmannen kysymyksen on tarkoitus kartoittaa kahden ensimmäisen toteutumista. Vaikka ihmisellä olisi oma identiteetti ja arvot selkeänä mielessä, mutta niiden mukaan ei toimi, pahoinvointi lisääntyy. Sosiaalinen paine pakottaa toimimaan oman tahdon vastaisesti, liian monta rautaa tulessa, jonka vuoksi aika ei riitä mihinkään kunnolla. Omien arvojen mukaan eläminen vaatii uhrauksia.

  • Mikä on tärkeintä, mitä arvojensa vuoksi on valmis tekemään ja mistä luopumaan?

Omien arvojen tietäminen helpottaa päätöksentekoa, kun tietää mihin päätökset perustuvat ja mikä niiden taustalla on. Koko Menestyksen ympyrä perustuu ihmisen perusarvoista ja niistä ponnistaminen muihin tavoitteisiin. Syynä tähän on se, että jo pelkästään itsensä ja tavoitteiden tunteminen ja omiin arvoihin perustuvat valinnat lisäävät jo sinänsä ihmisen hyvinvointia.

Kirjan oppeja on mahdoton mahduttaa yhteen esseeseen ja sen vuoksi suosittelen jokaista lukemaan kyseisen kirjan.  Itse sain kirjasta paljon hyödyllisiä oppeja; se pisti pohtimaan ja opetti ihan konkreettisia työkaluja oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja kaikki tämä vielä viihdyttävällä tavalla kirjoitettuna.

 

”Ihminen on todennäköisemmin tyytyväinen, kun hän tietää, kuka hän on, mitä elämässään tekee ja miksi.”

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi