Tampere
24 May, Friday
18° C

Proakatemian esseepankki

Alustatalous / soluesseeKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tämän soluesseen ovat kirjoittaneet Kaisa Mäkinen & Valtteri Järviluoma

 

Johdanto

 

Alustatalous ja alustat ovat tällä hetkellä vahvoja trendikäsitteitä. Kyse ei kuitenkaan ole tyhjästä puheesta, vaan merkittävästä suuntauksesta, kuten Googlen kaltaiset yritykset ovat esimerkillisesti näyttäneet. Alustatalouden yleistyminen ja sen seuraaminen on mielenkiintoista, tästä syystä päätimme tutustua aiheeseen vielä perusteellisemmin. Yleinen käsitys siitä, mitä alustatalous on, on hyvinkin selkeää, mutta mitä muita elementtejä ja vaikutuksia sillä on tällä hetkellä yritysten ja Internetin kasvuun, on todella kiinnostava aihe seurata.

Mitä sitten digitaalisella alustalla tarkoitetaan? Kaikkien yksinkertaisimmin kerrottuna termi voidaan käsittää teknologiana, joka sallii muun liiketoiminnan kytkeytyvän ja rakentuvan sen päälle. Alustatalous tarkoittaa uutta alaa, jossa jokin yritys tarjoaa alustan, jonka päällä yksityishenkilöt tai yritykset voivat tehdä lisäarvoa tuottavaa toimintaa. Esimerkiksi Uber tarjoaa alustan, jonka avulla auton omistavat voivat tarjota kyydityspalvelua. Tori.fi tarjoavaa alustan, jossa ihmiset voivat myydä ja ostaa tavaroita. Alustatalouden yritykset siis tarjoavat alustan, jonka päällä käyttäjät voivat myydä tuotteita tai palveluita. Alustatalouden kasvusta kertoo paljon jo se, että Uber on maailman isoin taksiyritys, joka ei kuitenkaan omista lainkaan omia takseja. AirBnB on maailman isoin ns. ketjuhotelli, vaikka se ei omista yhtäkään vuokrattavaa huonetta. Facebook on yksi maailman suurimmista mediayrityksistä, vaikka se ei tuota itse sisältöjään. (Ukko.fi 2016.)

 

Mitä on alustatalous?

Alustatalous on lähtenyt Internetin kehityksestä, nopeasti vakiintuneeksi liiketoiminnan organisointimalliksi, jota käytetään nopeasti skaalautuvien palvelukokonaisuuksien toteuttamiseen. Alustatalouden myötä on havaittu tuottavat tavat soveltaa tietotekniikkaa ja ohjelmisto-osaamista kokonaisvaltaisesti koko yrityksen tai organisaation toiminnan pohjana eli alustana. Tämä mahdollistaa systeemiset muutokset, uudet liiketoimintamallit ja aiempaa tuottavampia rakenteita. (Alustatalous 2018.)

Puhdasta markkinapaikkaa monipuolisemmilla alustoilla arvo syntyy vuorovaikutuksessa datan jakamisen kautta kolmansien osapuolten käyttöön. Datan avulla ja ohjelmointirajapintojen mahdollistamana alustatalous on vuorovaikutustaloutta, joka mahdollistaa uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisen suoraan alustayrityksen asiakkaille. Alustatalous mahdollistaa uudenlaiset, globaalisti skaalautuvat digitaaliset tuote- ja palveluinnovaatiot yli perinteisten toimialojen. Perinteinen liiketoimintamalli perustuu siihen, että yritykset saavat etua siitä että ne kontrolloivat tuotteitaan ja palveluitaan. Alustatalouden arvokkain asia ovat toimijayhteisöt, heidän omistamat asiat ja tarjonta, jota he alustalle tuottavat.” (Tuuliainen 2017.)

Digitaalisuus on nykyään läsnä joka paikassa, tietokoneet ja kännykät ovat kaikkialla mukana: yrityksissä, kansalaisilla, julkisissa palveluissa. Eri teollisuudenalojen ja yhteiskunnan sektoreiden osaamispohja ja kehitystarpeet ovat aina olleet hyvin erilaiset. (Alustatalous 2018.)

Alustatalouden myötä on asiat muuttuneet – toimialat ja sektorit nähdään saman ilmiön sovelluksina, joita voidaan toteuttaa perustarkaisultaan samankaltaisella alustolla. Tietotekniikkaa on ensin sovellettu yksittäisiin tehtäviin, toimintoihin tai organisaatioihin. Tämän myötä on mahdollista saada organisaation osien dokumentit tai data tuodaan samaan pilveen, yhteiselle alustalle. Tieto halutaan saada liikkumaan paremmin. (Alustatalous 2018.)

Alustatalouteen siirryttäessä organisaation sisäisen yhtenäisyyden rakentamisesta siirrytään vauhdilla organisaation ulkopuolisen maailman tiedon yhtenevään ja hyödynnettävään hallintaan. Luovutaan omista siiloista ja siirrytään parantamaan tuottavuutta avaamalla omat rajapinnat, yhdistämällä oma osaaminen, data ja verkostot nopeaa kasvua hakevien kumppaneiden ekosysteemeihin. (Alustatalous 2018.)

Digitaalinen Alustatalous. (Alustatalous 2018).

 

Esimerkkejä alustatalouden käytöstä

Hyvä ja ajankohtainen esimerkki alustatalouden loistavasta käytöstä on majoituspalveluita tarjoava Airbnb. Airbnb on alusta, jolla yksityiset ihmiset voivat pystyvät tarjoamaan omaa asuntoaan muille huomattavasti halvempaan hintaan, kuin mitä hotellimajoitus tulisi maksamaan tietyssä kohteessa. Palvelusta hyötyvät sekä majoituksen tarjoaja, että loppukäyttäjä. (Nieminen 2017.)  Ei ole ihme, että Airbnb:n suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Airbnb mahdollistaa esimerkiksi sen, että omaa asuntoaan pystyy vuokraamaan siksi ajaksi, kun itse on esimerkiksi lomamatkalla. Näin saadaan neliöt hyötykäyttöön itseään hyödyttävällä tavalla myös silloin, kun niitä ei itse käytä.

Airbnb perii palvelun käytöstä pieniä summia, jolla ylläpidetään ja kehitetään palvelua. Summa on väliltä 10-13 %. Airbnb:n suosiosta kertoo se, että vuonna 2018 yrityksen listoilla on neljä miljoonaa vuokrattavaa kohdetta 65000 kaupungissa yli 190 maassa ja sen kautta on tehty yhteensä yli 260 miljoonaa majoittautumista. (Airbnb 2018.)

Toinen loistava esimerkki kysynnän täyttämisestä ja alustatalousyrityksen nopeasta kasvusta on kuljetuspalveluita tarjoava Uber. Uber on alusta, samalla tavalla kuin Airbnb:kin. Uberin avulla taas ihmiset pystyvät tarjoamaan kuljetuspalveluita muille ihmisille samalla tavalla kuin perinteiset taksifirmat. Hinta on tietenkin murto-osia niiden hinnoista. Suurimpana etuna hinnan lisäksi on palvelun helppo käytettävyys ja etukäteen nähtävä hinta, jolloin on helppo päättää, mitä kuljetusvaihtoehtoa haluaa käyttää. Uber paikantaa puhelimesi sijainnin kun tilaat kuljetusta. Merkattuasi määränpään, Uber laskee sinulle hinnan kuljetuksellesi ja lähellä oleva Uber-kuski tulee nappaamaan sinut kyytiin. Uber on hyvä tapa kerätä hieman ylimääräistä ajelemalla autollaan silloin, kun siltä tuntuu. Tämä on kannattavaa varsinkin maissa, joissa polttoaineen hinta on alhainen.

 

Versiot 1.0, ovat enemmän ilmaisia ja kaikille avoimia alustoja, ja joissa alustanomistajan/operaattorin kosketus ja ohjaus on ollut suhteellisen kevyttä. Muistuttaen enemmän “tori verkossa” tyyppistä lähestymistä, kuten eBay, keltainen pörssi, huuto.net, etuovi.com jne.

Versiot 2.0, jossa alustan omistaja ottaa selkeästi vahvemman kuratointi roolin asiakaskokemuksen hallinnassa suhteessa omaan brändiin, kuten Airbnb, Wolt jne.

Versiot 3.0, jossa alustan omista syventää omaa säätelyään entistä pidemmälle oman brandinsa alle, niin asiakaskokemuksen hallinnassa, että erityisesti hinnoittelussa. Tämän tyyppisestä alustasta esimerkkinä toimii esim. uber, fiver. (Alustatalous 2018.)

 

Alustatalouden ekosysteemin luominen ja kehittäminen

Alustataloudessa ollaan siirrytty uuden lisäarvon tuottamiseen, joka muodostuu alustatoimijoiden yhteisten kehittämistoimien tuloksena. (Alustatalous 2018.) Alustatalouden ekosysteemin ja liiketoiminnan kehittäminen lähtee siitä, että arvioidaan kokonaisvaltaisesti valittua teema-aluetta. Teema-alueesta on tutkittava tarkasti nykytilaa, trendejä, muutosnopeutta ja -suuntaa, uhkia, mahdollisuuksia ja arvonluonnin mekanismeja. (Alustatalous 2018.)

Alustatoimijat lähestyvät alustaekosysteemin kehittämistä väistämättä omista näkökulmistaan. Seuraavassa viitekehyksessä on huomioitu viisi asiakasluokkaa, jotka ovat toisiinsa läheisesti kytkeytyneitä:

  • loppukäyttäjät, kuluttajat
  • avainasiantuntijaryhmät
  • yritykset, teknologiatoimittajat, palveluntarjoajat
  • kehitysyhtiöt, tutkijat, laitokset
  • julkisen sektorin toimijat

 

Alustataekosysteemien kehittäminen. (Alustatalous 2018.)

“Kunkin luokan toimijat lähestyvät kulloinkin tarkasteltavana olevaa teemaa väistämättä omista lähtökohdistaan, omaa arvontuottoaan maksimoiden (esim. palvelutarpeet, optimointivaateet, uusien tuotantomallien kehitys, ympäristövastuut, hintaoptimointi tai hankintojen optimointi). Näin ollen alustaekosysteemien kehittäjäjoukon on perehdyttävä laaja-alaisesti kaikkien ryhmien odotuksiin ja visioihin tulevista palvelutarpeista.” (Alustatalous 2018.)

Kun asiakasarvon maksimoinnin perusteet on saatu haltuun, on aika ruveta miettimään ja muovailemaan vaihtoehtoisia malleja ekosysteemin kehittämiselle. On otettava huomioon eri toimijoiden tarpeet ja resurssit, käytettävissä olevien resurssien kautta luotavien mallien poikkialaisuus silmälläpitäen valittua teemaa sekä mahdollisten liiketoimintamallien soveltuvuus muuttuvan todellisuuden avaamiin mahdollisuuksiin. Yleensä tätä vaihetta suorittamaan kutsutaan monen alan asiantuntijoita varmistamaan, että vaihtoehtoiset mallit ovat tarpeeksi moniulotteisia. (Alustatalous 2018.)

 

Jakamistalouden ja alustatalouden erot

Esko Kilpi, digitaalisuuden ajan työn asiantuntija ja kouluttaja kertoo, että alustatalous ja jakamistalous eivät ole keskenään synonyymejä. Jakamistalous on kylläkin osa alustataloutta, mutta alustatalous ei missään nimessä ole aina jakamistaloutta. Jakamistalouden idea on se, että vajaakäytössä olevat resurssit voidaan saada rahaa vaihtaen tai muuten käyttöön. Alustalous on yritystoiminnan yksi kehitysvaihe, yritystoiminta perustuu markkinalogiikalle joko kahdensuuntaisesti tai monisuuntaisesti. Teknologinen alusta ei vielä takaa, että ihmiset haluavat tulla sinne. (Kilpi 2016.)

 

Lähteet:

Airbnb. 2018. Luettu 19.4.2018. https://press.atairbnb.com/fast-facts/

Alustatalous. 2018. Luettu 19.4.2018. http://www.alustatalous.fi/alustatalous.html

Kilpi, E. 2016. Tekniikkatalous. Luettu 20.4.2018. https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/alustatalous-vai-jakamistalous-kasitteet-voivat-muuttaa-koko-tyomarkkinajarjestelmamme-6604179

Nieminen, H. 2017. Airbnb:stä hyötyy sekä matkailija että majoittaja – näin se onnistuu. Et-lehti. Luettu 19.4.2018. https://www.etlehti.fi/artikkeli/matkaopas/airbnbsta-hyotyy-seka-matkailija-etta-majoittaja-nain-se-onnistuu

Tuuliainen, M. 2017. Viikon kysymys: Mitä on alustatalous? Elinkeinoelämän keskusliitto. Luettu 23.4.2018. https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2017/10/11/viikon-kysymys-mita-on-alustatalous/

Ukko.fi. 2016. Fintech, alustatalous ja jakamistalous – mitä ne tarkoittavat? Luettu 20.4.2018. https://www.ukko.fi/fintech-alustatalous-jakamistalous-mita-tarkoittavat/?gclid=EAIaIQobChMI_cyEiZ7I2gIVg8CyCh1cwArqEAAYASAAEgLDh_D_BwE

 

Kommentoi