Tampere
19 Jun, Wednesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Ajatuksia menestyksestäKirjoittanut: Salla Vaittinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Dettmann ja johtamisen taito –kirjassa käsitellään syväjohtamista ja ihmiskeskeistä johtamista. Kirja kertoo Dettmannin valmentajan urasta, ja ajan ja kokemuksien myötä hänen ajatusten muuttumisesta valmentajana. Kirja kertoo hyvin ajasta, jolloin käskevä ja komentava johtaminen on muuttunut ihmisläheisemmäksi, jolloin täytyy tuntea yksilöt tiimissä ja miten valmentaa tai johtaa erilaisia ihmisiä, ja saada heistä kaikki potentiaali irti.

 

 

Yhtenäinen tiimi

 

Kirjasta kokemiani kolahduksia oli esimerkiksi ”Yhtenäinen joukkue on suurempi tähti kuin yksikään yksilö”. Tämä on tietynlainen asia, mikä on myös Promisiassa esillä. Yksilö tarvitsee tiimiä ja tiimi yksilöä. Ilman tiimiä ei voisi saavuttaa niin suuria asioita, mitä yksin voisi. Tähän pyrimme oppimaan ja toivon näiden olevan kantava voima seuraavan kolmen vuoden ajan. Tiimin jäsenillä on omat roolinsa, mutta ne voivat ja saavat vaihdella. Ihmislähtöisyys johtamisessa tarvitsee kärsivällisyyttä ja tilaa. Kun toimintaa ajatellaan ihmisten kautta, siihen vaikuttavat monet asiat ja persoonat. Ja ne saavat vaikuttaa, koska sitä kautta toimintaa kehitetään. Kun porukka ympärillä on motivoitunut, tarvitsee vain näyttää suunta, ja siten keksitään oma tapa toteuttaa se.

 

Kun suurin osa vallasta on johdettavalla, siirtyy samalla myös vastuuta. Koen, että jokaisen tulisi kunnioittaa oloaan tiimissä ja koulussa, ja sitä kautta tehdä parhaansa. Myös tiimi voi vaatia yksilöltä enemmän, jos hänestä on enempään kuin mitä yksilö itseltään vaatii. Haastaminen liian aikaisessa vaiheessa kuitenkin rikkoo, eikä rakenna. Haastaa voi lämmöllä, mikä edesauttaa luottamuksen ilmapiiriä.

 

 

 

Johtamisen työkaluja

 

Kun tiimi toimii yhteen, pystytään saavuttamaan yhä suurempia asioita. Mutta yhdelläkään toimintatavalla tai strategialla ei ole arvoa, jos sitä ei ymmärretä. Toimintatapojen ymmärtäminen ja toiminta käytännössä tuovat jokaiselle erilaisen näkökulman tekemiseen, kuin se, jos ei ymmärretä miksi tehdään jotain. Positiivinen, salliva ja oppiva ympäristö ja mielentila luovat ympäristöä kokeilulle. Tärkeimpiä johtajan ominaisuuksia on esimerkiksi empatia. Kyseleminen, kuunteleminen, kannustaminen ja kiittäminen ovat johtajan työkaluja ihmislähtöisempään suhtautumiseen ja tekemiseen. Kaikkien täytyy kokea tulevansa kuulluksi ja olevansa tärkeä osa tiimiä.

 

Voitimme Proakatemian aloittavien tiimien myyntipäivät -kilpailun. Kävimme jälkeenpäin keskustelua siitä, miten se tapahtui. ”Voittoa tärkeämpää on tapa, jolla voitto tuli”. Huomasimme, että kulttuurissamme vallitsee heittäytymisen meininki, ja tapa nähdä menestys toistemme kautta, ei voittamisen. Täytyy ensin voittaa itsensä, jotta voi voittaa muut. Jatkossa on kiinnostavaa, miten tiimielämä kuljettaa meitä eteenpäin ja millainen asenne vallitsee esimerkiksi seuraavissa myyntipäivissä tai haasteissa, mitä kohtaamme tiiminä. Tavat ja toiminnan kulttuurin vahvistaminen on aina ajankohtaista ja paikallaan. Ajatus, että teemme töitä tiimille, vie meitä varmasti eteenpäin.

 

 

 

Vahvuuksilla eteenpäin

 

Tiimin jäsenten tulisi kehittää ja vahvistaa omia vahvuuksiaan, koska vahvistamalla heikkouksia ei saada kuin tasapaksuja tyyppejä. Johtaja voi auttaa tunnistamaan vahvuuksia, mutta tärkeämpää on antaa toiselle tilaa, antaa mahdollisuus oppia ja löytää ratkaisuja itse.

 

Tiimiyrityksessä johtajan, tai business leaderin ei tule pitää itseään korkeammassa asemassa verrattuna muihin tiimiläisiin. Aito kiinnostus tiimiä ja tiimiläisiä kohtaan on tärkeää, kuten myös vuorovaikutustaidot. Työelämässäkin on huomattava ero siinä, onko organisaatio pannukakkumainen vai hierarkkinen ja millainen on johtajan rooli tai persoona, ja mitä se on käytännössä. Uskon, että ihmislähtöisellä johtajuudella rakennetaan menestyviä tiimejä, yrityksiä ja tiimiyrityksiä.

Kommentoi