Tampere
25 Apr, Thursday
3° C

Proakatemian esseepankki

24HKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mikä on 24H?

Proakatemia on intensiivinen tiimi- ja projektijohtamisen koulutus. Koko 2,5 vuotta huipentuu loppuhaasteeseen, joka on 24 tuntia kestävä haaste. Siinä jokainen tiimi saa ulkopuolisen toimeksiantajan antaman haasteen, joka esitellään heti vuorokauden työskentelyn jälkeen. Haasteessa tiivistyy hyvin kaikki 2,5 vuoden aikana kertyneet opit ja kopit projektijohtamisesta, tiimityöskentelystä ja asiakkaan ymmärtämisestä. Tiimimme Total suoritti oman loppuhaasteensa kuluneella viikolla, ja onnistuneen suorituksen jälkeen päätin koota yhteen vinkkejä oman kokemukseni ja muutaman opiskeluaikana opitun teorian pohjalta. Mainittakoon, että suoritamme juuri ulkomaan projektia San Fransiscossa.  Täältä kelpaa kirjoitella.

Valmistautuminen haasteeseen

Tiimimme on valmistautunut haasteeseensa tiedostamattaan ihan koko opiskelun ajan. Suuren tiimin kanssa osuuskunnan pyörittäminen ja projektien tekeminen ei ole helppoa. Se, että tiimi suoriutui loppuhaasteesta kiitettävästi, on vaatinut sitä, että jokainen meistä on opetellut ymmärtämään toisiamme. Asioita on joutunut katsomaan aina laajemmasta perspektiivistä, kuin omastaan. Tietoisesti Total aloitti valmistelut alkusyksystä. Koko syksy on mennyt projektipäälliköiden valitsemisessa, jokaisen tiimiläisen vahvuuksien kartoituksessa, sekä yhteen hitsautuessa. Vahvuuksien kartoituksessa olemme Proakatemian aikana käyttäneet esimerkiksi Belbinin tiimiroolitestiä, Myers & Briggsin tyyppi-indikaattoria, sekä Idiootit ympärilläni -kirjaan perustuvaa temperamenttityylejä. Jokainen näistä jaottelee ihmistyypit ominaisuuksiensa mukaan eri ryhmiin. Olemme oppineet heikkoutemme ja jaoimme toisiamme ryhmiin ihmistyyppien mukaan lukuisia kertoja. Viimeisen syksyn aikana opimme, että on helpompi hyödyntää vahvuuksia, kuin keskittyä heikkouksiin. Lisäksi opimme, ettei ihmisiä kannata jaotella liian karkeasti ihmistyyppeihin. Ne nimittäin voivat helposti lokeroida ihmisiä vahingoittavastikin. Näiden työkalujen ja niistä saatujen oppien avulla Total onnistui jakamaan kaksi tiimiä kahdelle eri toimeksiannolle onnistuneesti –  molemmissa tiimeissä oli juuri sopivasti vahvoja tekijöitä, ideanikkareita, loppuunsaattajia, vaikuttavat esiintyjät, sekä projektipäälliköt, jotka huolehtivat että kokonaisuus pelaa.

Tiimin lisäksi toinen painopiste oli toimeksiantaja ja toimeksiannon täydellinen ymmärtäminen. Proakatemian aikana olemme työskennelleet lukuisten asiakkaiden kanssa, ja silloin merkittävintä on asiakkaan ymmärrys. Suurimmat erot projektien suorittamisessa on se, että opintojen alussa teimme projekteja pitkälti oman halumme kautta. Tämä oli aina ongelmamme Proakatemian haasteissa. Sokeuduimme sille, mitä tiimiläiset haluavat, emmekä osanneet kuunnella toimeksiantajaa. Kuitenkin, onnistuneessa yhteistyössä merkittävin asia on se, että vastataan asiakkaan ongelmaan. Olettaminen on varma sudenkuoppa, eli jos jotain ei tiedä varmasti, se on tarkistettava. 24H:ssa meistä jokainen otti muistiinpanoja, kirkastimme tavoitetta katsomalla nauhotteen toimeksiannosta useamman kerran, ja pidimme toimeksiantoa jokaisen nähtävillä koko ajan.

Tiimin toiminta

Valmistautuminen voi koitua kohtalokkaaksi, jos suunnitelmia ei osaa muuttaa. Tämä oli yksi olennainen osa onnistumistamme – osasimme muuttaa suuntaa siinä vaiheessa, kun homma ei kulkenut. Prosessina käytimme niin sanottua “makkaramallia”, eli aloitimme työskentelyn tutkimalla toimeksiantoa ja ideoimalla, ja tietyin väliajoin teimme koonnin, jossa ympättiin haettu tieto ja ideat yhteen. Siinä vaiheessa, kun ideointi ei kulkenut, tiesimme aina, että meillä on kysymyksiä, joihin on saatava vastauksia jotta homma etenee. Kysymyksiin saatiin vastauksia kysymällä “asiakkaalta”, eli tässä tapauksessa toimeksiantajalta ja sen lisäksi teimme tutkimuksen, jonka avulla opimme tehtävästä jotain, mitä toimeksiantajakaan ei tiennyt.

Projektipäällikkö oli valmistautunut tehtävään etukäteen kuuntelemalla jokaista tiimiläistä. Olimme sitoutuneita tehtävään jo monta viikkoa ennen kuin saimme toimeksiannon. En tainnut kuulla kertaakaan sitä kommenttia, jonka lähes jokaisessa ulkoa tulleessa toimeksiannossa aina kuulee – “tämä toimeksianto on niin hankala”. Ei oikeastaan ole hyviä tai huonoja toimeksiantoja, on hyviä ja huonoja tiimejä. Meille toimeksianto oli selkeä, sillä annoimme sen ymmärtämiselle niin paljon aikaa, että meistä jokainen ymmärtää mistä on kyse. Tiimin jokainen jäsen otti myös vastuuta koko ajan, että mitään ei jää hoitamatta. Työskentely sellaisessa projektitiimissä on erittäin miellyttävää.

Onnistumisen avaimet

Toimeksiantomme oli laaja ja se sisälsi paljon liikkuvia osia. Teimme taustatyötä paljon, joten suurin ongelmamme oli se, miten saamme paketoitua koko yön työskentelyn tuloksen 10 minuutin esitykseen ja raporttiin niin, että siinä on kaikki tarvittava, mutta ei mitään ylimääräistä. Täytyy sanoa, että tässä paras työkalu taisi olla Simon Sinekin tunnettu “Golden circle”. Tämä tarkoittaa sitä, että vastasimme monta kertaa 24 tunnin aikana kysymyksiin miksi tehdään, miten tehdään, ja mitä tehdään. 

Esitys valmistui minuutilleen silloin, kun sen pitikin. Kulissien taakse kurkistaessa on myönnettävä, että vielä vartti ennen esiintymisen lähettämistä järjestäjille, emme tienneet mitä siihen pitäisi laittaa. Siitäkin huolimatta toimeksiantajamme oli todella tyytyväinen. Erityiskiitokset saimme siitä, että raportissamme, ja esityksessämme oli juuri kaikki mitä pitkin, eikä yhtään liikaa. Esityksemme oli ammattimainen ja siitä huomasi, että olimme ymmärtäneet toimeksiannon juuri niin kuin pitikin. Ja se on lähtökohta jokaisen projektin onnistumiselle. Sen takia onnistuimme esityksen tekemisessä, vaikka aikaa sen valmisteluun jäi ihan järjettömän vähän.

Jälkimotorola ja sen merkitys

Jälkimotorola on työkalu, jonka avulla käydään läpi suoritettu projekti yhdessä tiimin kanssa. Koimme sen tärkeäksi tavaksi fiilistellä onnistunutta projektia. Olimme jokainen yhtä mieltä siitä, että arvosanalla ei ole väliä, sillä jokainen tiimitä oli taatusti antanut kaikkensa onnistumisen eteen. Onneksemme kaikki työ palkittiin, ja panoksemme näkyi myös toimeksiantajalle: arvosanaksi saimme asteikolla 1-5 huikeat 4. 24H on ehdottomasti paras tapa realisoida Proakatemian aikana käteen jääneet opit. Me voimme kutsua jokainen hyvällä omalla tunnolla itseämme yrittäjyyden ja tiimijohtamisen ammattilaiseksi.

Kommentoi