Tampere
17 Jun, Monday
19° C

Proakatemian esseepankki

1. arvo, luottamusKirjoittanut: Tuomas Aro-Heinilä - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Aloitus

 

Meillä Proakatemialla luottamus on arvopolun ensimmäinen arvo. Sitä ennen emme voi edetä arvopolulla eteenpäin urheuteen, tekoihin, oppiin ja menestykseen. Tai jos etenemme, teemme sen hataralta arvopohjalta. Miten sitten voimme rakentaa luottamusta?

 

Olin Tampereen pääkirjastossa Metsossa etsimässä luettavaa. Heti, kun näin Luottamuksen arvoinen -kirjan, tartuin siihen. Ajattelin, että nyt on aika lukea aiheesta, että pääsen arvopolkua eteenpäin. Heti alkuun huomasin, että kirja ei ole aivan, sitä mitä siltä odotin. Kirja kertoo kuinka voi tulla luottoasiantuntijaksi asiakassuhteessa. Meinasin sulkea kirjan. Luettuani kirjaa kuitenkin hieman, huomasin että monia asioita voi soveltaa myös tiimityöskentelyyn.

 

Luottamuksen rakentuminen

 

Miten luottamus rakentuu? Mitä voin tehdä ansaitakseni tiimini luottamuksen? Vastatakseni näihin kysymyksiin käytän hyödyksi asiantuntijoiden periaatteita sekä asiantuntijoiden sekä neuvonantajien perusominaisuuksia. Nämä vastaukset pätevät sekä tiimityöhön, että mihin tahansa vuorovaikutussuhteeseen.

 

Asiantuntijoiden periaatteita:

 • Tekemällä hyvää työtä menestyy itsekin.
 • Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.
 • Sen saa takaisin, minkä itse panostaa.
 • Sitä, mitä ei käytä, sen ennen pitkää menettää.

 

Näissä asiantuntijoiden periaatteissa nousee vahvasti esille se, että menestys tulee, kun ei tavoittele vain omaa menestystä (D. H. Maister, C. H. Green, R. M. Galford,2015,36). Meidän tulee siis miettiä ennen kaikkea tiimiä teoissamme saadaksemme tiimin luottamuksen. Näitä periaatteita voisi jalostaa seuraavasti: Tekemällä hyvää työtä tiimin eteen menestyy itsekin. Niin tiimi vastaa kuin sille huudetaan. Sen saa takaisin, minkä tiimiin panostaa. Jos ei käytä tiimiä, sen ennen pitkää menettää.

Seuraavaksi tarkastelen hyvien neuvonantajien peruspiirteitä (D. H. Maister, C. H. Green, R. M. Galford,2015,36-37). Olen muokannut sanamuotoja ja karsinut peruspiirteitä sopimaan tiimityöhön.

 

Hyvien tiimiläisten peruspiirteitä:

 • Halu keskittyä tiimiin, ei itseensä
 • Vahva kilpailuvietti, joka ei kohdistu suoraan muihin tiimiläisiin vaan siihen, että haluaa etsiä jatkuvasti uusia tapoja palvella tiimiä paremmin
 • Jatkuva keskittyminen seuraavan oikean asian tekemiseen tiimin hyväksi, ei tietyn tuloksen aikaansaamiseen
 • Heitä motivoi sisäinen tarve tehdä oikein, eivät tiimin tarjoamat palkkiot tai sen sisäinen dynamiikka
 • He ajattelevat, että onnistuminen tiimityössä riippuu tiimityökokemuksesta. He eivät siis karta hankkimasta tiimityöstä kokemuksia. He laittavat itsensä likoon tiimin puolesta.
 • Heille uusien toimenkuvien ja vastuiden tekeminen tiimissä kuuluu tiimiläisen toimenkuvaan. Kyse on siitä, että tiimille osoitetaan, että tiimiläinen on sitoutunut auttamaan tiimiä ongelmissaan.
 • He tietävät, että työelämän ja yksityisen välillä on ero, mutta että molemmat ovat henkilökohtaisia ja inhimillisiä asioita. He muistavat tämän tiimiläisten kanssa vuorovaikuttaessa.

 

Luottamus käytännössä

 

Miten nämä piirteet sitten näkyvät käytännössä? Viime syksyllä tullessani Eventaan oli alusta asti kiinnostunut kuinka Eventan taloutta pyöritetään ja miten sitä voisi kehittää. Halusin palvella osaamisellani tiimiä paremmin. Mielenkiintoista kyllä, vastaan tuli paljon kommentteja ettei niin paljon tarvitse tehdä tiimin eteen. Tiimiläisillä on myös oma vastuunsa asioistaan kuten taloudestaan. Vaikka se onkin totta, koin että voin auttaa koko tiimiä talouden hoitamisessa. En lapsenvahti-menetelmällä vaan luomalla käytäntöjä, jotka helpottavat tiedon kulkua ja sen analysointia. Minulla on sisäinen tarve tehdä asiat oikein, enkä saa motivaatiota niinkään taloustiimin 200 €/kk palkkiosta, josta talouspäällikölle kuuluu 100 €/kk. Tiimityön kokemuksina voidaan pitää pajojen kulkua, myyntipäiviä sekä muita erinäisiä innovaatiotapahtumia ja toki tiimin kanssa tehtäviä projekteja. Olen tiimissä hakenut vastuuta jo sen verran etten tämän hetkisessä tilanteessa enempää pysty ottamaan. Voidaan siis sanoa, että luottamusta saa laittamalla itsensä testille asian suhteen.

 

Luottamuksen ominaispiirteitä ja pohdintaa

 

Luottamukselle on ominaista se, että se kasvaa vähitellen, se on rationaalista ja emotionaalista, se on vastavuoroinen suhde, siihen liittyy uskallusta ja riskituntemuksia (D. H. Maister, C. H. Green, R. M. Galford,2015,47). Voimme nopeasti sanoa henkilöstä pidämmekö hänestä, kunnioitammeko häntä tai koemmeko hänet pitkäveteiseksi. Sitä luotammeko häneen on vaikeampi sanoa. Tuntemus luottamuksesta ei synny ilman työtä (D. H. Maister, C. H. Green, R. M. Galford,2015,48). En sanoisi, että luottamus on aina työn takana. Jotkut meistä luottavat alustavasti aina toiseen ihmiseen. Vasta jälkikäteen näemme oliko luottamamme ihminen luottamuksen arvoinen. Toki tähänkin on rajoituksia. Annamme ehkä jonkinlaisen luoton uudelle ihmiselle, mutta emme kokonaisvaltaista luottoa. En antaisi autoani heti toisen käyttöön, vaikka voisin lähteä työstämään projektia hänen kanssaan. Järki ja tunne luottamuksessa tulee ilmi ajan myötä. Loogisesti ajatellen voimme luottaa sitä enemmän ihmiseen, mitä enemmän hän tekee luottamuksen mukaisia toimia. Toisaalta luottamus voi olla hyvinkin suuri, vaikka toinen ei ole tehnyt luottamuksellisia toimia. Hän on voinut olla henkisenä tukena ja hyvällä tavalla eri mieltä. Vastavuoroisuus luottamuksessa on ilmeistä. Jos emme koe saavamme vastavuoroisesti luottamuksellemme vastinetta, voimme menettää luottamuksemme. Tärkein elementti luottamuksessa on kuitenkin uskaltaminen ja riski. Emme voi oppia luottamaan muita ellemme anna heille tilaisuutta. Siihen sisältyy riskejä. Kokonainen projekti voi laahata kuukausia paikoillaan sen takia, että luotimme jonkun ihmisen tekevän asiansa. Olemme kuitenkin tehottomia yksin verrattuna tiimiin. Meidän tulee ottaa riskejä selvittääksemme kuka on luottamuksen arvoinen.

 

Kommentoi